Cooperation

Páči sa vám obsah tejto stránky, a radi by ste so mnou nadviazali spoluprácu? Uverejnili reklamu alebo mali záujem využiť na svoj projekt niektorú z mojich schopností? Blog Feathers to Dust má široký okruh sledovateľov, ktorí majú rovnako ako ja radi dobrý dizajn a úprimné produkty. Spolu určite niečo pekné vymyslíme!

Do you like content of my page? Are you interested in cooperation? Do you want to use any of my special skills for your project? Feathers to Dust has special audience appreciating good design and honest products. Don´t hesitate to contact me. 

barb.babo@gmail.com